Saturday, October 9, 2010
 DIPLOMA SAINS KESETIAUSAHAAN


Salah satu jawatan yang popular dan sering diiklankan oleh syarikat-syarikat swasta ialah jawatan setiausaha. Hal ini menunjukkan jawatan setiausaha mempunyai potensi dan menyediakan peluang pekerjaan yang banyak di pasaran kepada lulusan di bidang ini.
Tugas seorang setiausaha amat penting di dalam operasi sesebuah pejabat, syarikat
atau organisasi. Seorang pengurus di atau ketua memerlukan setiausaha yang cekap
dalam urusan ini. Tanpa setiausaha tugas seorang pengurus menjadi rumit terutama dalam
melayani panggilan daripada pelanggan, mengatur temu janji, urusan surat-menyurat,
mengatur mesyuarat dan segala urusan rasmi melibatkan pejabat. Dengan kata lain
seorang setiausaha perlu me­lakukan dan menyelesaikan banyak perkara supaya dapat
memudahkan urusan rasmi ketuanya.
Maka tidak hairanlah, bidang kerjaya ini semakin diperlukan sama ada di sektor
awam apatah lagi di sektor swasta yang menawarkan pekerjaan yang begitu luas.
Kebanyakan daripada kita tahu dan pernah mendengar tentang setiausaha tetapi
mungkin tidak mengetahui bidang tugasnya. Pada kebiasaannya, seorang setiausaha akan
mengendalikan semua fungsi-fungsi kesetiausahaan termasuk kerja-kerja menaip,
memfail dokumen, menyemak surat-menyurat, mengendali panggilan telefon, mengatur
mesyuarat serta menyambut tetamu ketuanya.
     Oleh kerana sentiasa berurusan dengan pihak luar khususnya para pelanggan syarikat
atau organisasi, seorang setiausaha perlu memiliki perwatakan menarik serta hendaklah
memiliki kemahiran berkomunikasi dan menulis yang baik dalam bahasa Melayu dan
Inggeris.
      Beliau juga berupaya mengendalikan kerja di bawah pengawasan yang minimum, di
samping mempunyai kemahiran menaip dan trengkas. Di dalam era teknologi
maklumat dewasa mi, memiliki kemahiran dan pengetahuan dalam mengendalikan
komputer peribadi adalah satu kelebihan.
     Pekerjaan ini menawarkan gaji yang menarik di samping dan beberapa imbuhan lain
yang diberikan kepada individu itu asaran khususnya oleh majikan di sektor swasta.
Mereka yang mem­punyai pengalaman akan ditawarkan gaji yang lebih lumayan.
 Sementara itu, pengalaman akademik dan praktikal akan diperoleh semasa seseorang itu
melanjutkan pengajian di institusi pengajian yang menawarkan program ini. Semasa
pengajian, pelajar bidang kesetiausahaan akan didedahkan dengan kursus-kursus seperti
kesetiausahaan bahasa Inggeris, bahasa Melayu perdagangan dan teijemahan, me­naip,
pengenalan perniagaan, pengenalan trengkas, peraturan pejabat dan amali pejabat.

CIRI-CIRI PERIBADI YANG DIPERLUKAN
(i)                 Meminati profesion ini
(ii)               Memiliki personaliti yang menarik
(iii)             Mahir berkomunikasi
(iv)             Mampu mengendalikan komputer
(v)               Mempunyai kemahiran menaip dan trengkas

0 comments:

Blogger template 'FlowerFlush' by Ourblogtemplates.com 2008

Design To 'Rami Zati Najwa ~ The Purple Stilettos' by Shery Ma 2010